Zjavenie milostivého Dieťaťa Ježiša zo Sievernichu

 dňa 6. januára 2021, asi od 16 - 17 hod.

 

Vidím tri zlaté žiariace svetelné gule. Veľká svetelná guľa je v strede a silno vyžaruje svetlo na všetky strany.

Teraz sa otvára. V žiarivom, úžasnom svetle vidím drahé Dieťa Ježiša. Má veľkú zlatú korunu, kráľovský plášť, aký zvykli nosiť králi a červené rúcho, ktoré je vyšívané zlatými ľaliami. Je to rúcho Jeho živej Vzácnej Krvi. Zjavuje sa v podobe Pražského Jezuliatka so zlatým srdcom. Pod ním je efod. Má tmavé kučery a veľké modré oči, ktoré sú úžasné a plné lásky. V Svojej pravej ruke drží Svoje zlaté žezlo, vo Svojej ľavej ruke drží zlatú guľu a na nej kríž.

Ostatné gule sa otvárajú a vo svetle vidím dvoch anjelov, oblečených v jednoduchých, žiarivo bielych rúchach, akoby boli z jemného plátna. Majú plavé vlasy, siahajúce po plecia. Anjeli si pred Dieťaťom Ježišom pokľaknú a potom doširoka rozprestrú Pánov plášť. Pán sa pri tom na mňa pozerá a vznáša sa bližšie ku mne. Hovorí:

„V Mene Otca i Syna – to Som Ja – i Ducha Svätého. Amen.

Ako sa veľmi teším z tých, ktorí sa modlia a ktorí Mi darujú svoje srdce. Preto som odkrokoval (zmeral krokom) Svoju krajinu. Večný Otec na ňu hľadí. Tak, ako sa oni dotkli Môjho Srdca, tak sa dotknem aj Ja ich sŕdc. Preto som teda prosil Otca, aby túto zem zachránil; pretože Som povedal: kdekoľvek tam, kde sa bude na kolenách úpenlivo prosiť o Moje milosrdenstvo a milosrdenstvo Večného Otca v nebi, všade tam preukážem Svoje milosrdenstvo. Milosť ľuďom Mojej priazne.

Svet sa bude otriasať. Pretože ľudia nepoznajú Môjho Večného Otca a chcú žiť bez Neho, preto bude všetko očistené. Toto sa musí stať, tak ako je napísané. Čoskoro dôjde k veľkej zmene pomerov, zmene, ktorá sa stane pre mnohých ľudí priepasťou.

Vy dúfate, že za krátky čas bude všetko opäť tak, ako to bolo predtým. Toto, milé duše, sa tak nestane. Modlite sa a prinášajte obetu! Zostaňte Mi verní! Neprichádzam k vám len tak, aby Som Sa zjavil. Ako Kráľ Nebies sa zjavujem preto, lebo je to nevyhnutné. Chcem vyviesť Moje ovce z núdze, z púšte, do Svojej oázy.

Teraz sa toho veľa udeje.  Beda tým, ktorí zvádzajú moje ovečky na scestie. Beda tým, ktorí chvália hriech a z neho vytvárajú nového ducha. Je to duch záhuby, netvor, ktorý miluje hriech. Prišiel Som kvôli Svojim ovečkám, pretože Mňa stádo verne nasleduje.“

Teraz skutočne vidím pri Jeho nohách stádo oviec. Niektoré sú biele, avšak mnohé sú čierno-bielo pofľakované. Pán podišiel ku mne ešte bližšie.

Celkovo dôjde k veľkým zmenám pomerov, “ hovorí Pán. Pritom sa Jezuliatko pozerá na zlatú guľu s krížom. Táto sa zmení na zemeguľu. Točí sa, až vidím Blízky Východ a človeka, ktorý musí prísť a ktorý je považovaný za veľkého dobrodinca. S ním prichádza aj skaza, pretože ho vidím sadiť – a všetko čo zaseje, vyschne.

"Jedná sa len o určitý čas. Nestrachujte sa,“ hovorí Jezuliatko.

"Povediem vás cez tento čas. Čo musí prísť, príde. Ja Som Pán a milujem svoje ovce. Znovu vám hovorím: modlite sa, robte zadosťučinenie modlitbou. Robte obety a pokánie! Proste si o Moje milosrdenstvo. Pozerám na vás. Pozerajte na Mňa, nie na svet! “

Zoberie Svoje žezlo, pritlačí ho na Svoje Srdce a pokropí niektoré krajiny Svojou Vzácnou Krvou. „Tak konám na Svojich verných“, hovorí Nebeský Kráľ.

Potom vidím na zemeguli koldokola ležať obálky: bielu obálku bez nápisu, bielu obálku so zlatým písmom, žltú a dokonca zelenú obálku, šedú obálku popísanú atramentom a fotku manželského páru, dve fotky, na ktorých sú deti a dve obálky, ktoré sú vymaľované. Anjel k nim pridal ešte jednu červenú obálku. Potom sa zemeguľa v rukách Nebeského Kráľa zase stane zlatou guľou. Hovorí:

„Vidím do ich sŕdc a počujem ich volanie.“

Nasleduje osobné posolstvo.

Ohľadne oleja* som sa mohla Jezuliatka spýtať, ako máte tento olej rozdávať. Od Neho sme dostali presné pokyny a teraz prichádzajú ľudia a chcú si dávať posvätiť vlastný olej. Avšak tento by tým pádom počas svätej omše nehorel v lampe Jezuliatka, ako nám to Pán prikázal.

Dieťa Jeziš k tomu povedalo nasledovné: „Riaď sa Mojimi pokynmi, nie tými ľudskými!“

Nasleduje osobné posolstvo. Na to sa modlím: „Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa…“

Na to odpovedá: „Všetka spása pochádza odo Mňa. Žehnám Ťa v Mene Otca i Syna – to Som Ja – i Ducha Svätého. Amen. Adieu!“

„Prajem si modlitbovú stráž 2. februára 2021.“

Pán vchádza späť do svetla, anjeli takisto. Svetlo pulzuje a svetelné gule sa vytratia.

 

 *pozn. prekl. - v Sievernichu je možné získať posvätený olej z lampy Jezuliatka

 

 Zverejnením tohoto posolstva sa nepredbieha úsudku (rozhodnutiu) Rímsko-katolíckej Cirkvi.

copyright © Manuela 2000